Integratieve Jongerentherapie & Ergotherapie

Bij Ergo & Jongerentherapie Breda kun je terecht voor integratieve jongerentherapie -een vorm van psychotherapie- en (kinder)ergotherapie. De jongerentherapie is vaak een combinatie van coaching, counselling en therapie, bij psychische, psychosomatische en sociale problemen. Ergotherapie richt zich op problemen in dagelijkse handelingen.  In al mijn behandelingen staan persoonlijke groei en ontwikkeling op de voorgrond. Ik werk van klachtgericht tot krachtgericht, waarbij JIJ en jouw vraag centraal staat.

 Ergo & Jongertherapie Breda gaat verder als Praktijk 4Soulutions.

Jongerentherapie, counseling en coaching
“ Het probleem en de oplossing, liggen in jezelf”

Voor jongeren tussen 12 en 23 jaar die niet lekker in hun vel zitten door (oa):

 • Sociale problemen; gepest zijn, zorgen rond uiterlijk, relaties, identiteit of ….
 • Emotionele problemen: faalangst, in de knoop zitten, rouw, weinig (zelf)vertrouwen
 • Lastige school- of thuissituaties
 • Psychosomatische klachten (onbegrepen pijn of vermoeidheid)
 • Omgaan met bijzondere eigenschappen als hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid of leerstoornissen
 • Gedragsproblemen en aangeleerde probleemgewoontes.

(Kinder) ergotherapie
“Zelf doen, waar het zelf kan, hulp daar waar nodig”

Voor kinderen en jongeren die last hebben van (oa) problemen op school en in de ontwikkeling:

 • (fijn)motorische problemen – schrijven, knippen, kleden, handvaardigheidsvakken, achterstand tov leeftijdgenoten
 • Aandacht/concentratieproblemen: ADHD, moeite met plannen, stilzitten in de klas,
 • Onhandigheid, DCD, planningproblemen
 • Moeite met zelfstandig spelen, of contact met leeftijdgenoten 

 Volwassenen die in hun handelen beperkt worden door:

 • (fijn)motorische problemen
 • Milde psychosomatische klachten, vermoeidheidsklachten, over- of onderbelasting
 • Lichamelijke gebreken, waarbij mogelijk een hulpmiddelaanvraag gestart moet worden.

Staat je probleem er niet bij? Neem gerust contact op wanneer je vragen hebt.